Cải cách thủ tục hành chính ở huyện biên giới

Ngày 13 tháng 06 năm 2019

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài huyện hoạt động, huyện Sông Mã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sông Mã.


Để tổ chức thực hiện, UBND huyện triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện và xã); chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết công việc nhanh gọn, kịp thời, không để tồn đọng, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện so với quy định; Cổng dịch vụ công trực tuyến được đưa vào trang thông tin điện tử của huyện để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân (21 thủ tục hành chính mức độ 3 và 2 thủ tục hành chính mức độ 4). Đối với cấp xã, thực hiện cung cấp 5 thủ tục hành chính mức độ 3 tại UBND các xã Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Nà Nghịu và thị trấn Sông Mã. Bên cạnh đó, UBND huyện triển khai mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn của huyện, ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử” trong giải quyết công việc; phối hợp với Bưu điện huyện ký thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính”, gồm 45 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý và điều hành của UBND huyện. Hiện, 13/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 19/19 xã, thị trấn chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; công khai đường dây nóng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; thành lập hòm thư góp ý, hòm thư tố giác tại bộ phận “một cửa” của huyện và các xã, thị trấn, có sổ góp ý, phiếu khảo sát ý kiến của tổ chức, công dân về thái độ phục vụ của cơ quan, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp đường dẫn truy cập theo địa chỉ http://songma.sonla.gov.vn, nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.


Hiện nay, Trung tâm Hành chính công huyện Sông Mã đã đổi thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cử 10 công chức, viên chức trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận này đã tiếp nhận 66.572 hồ sơ, gồm: Theo cơ chế một cửa 66.428 hồ sơ (giải quyết đúng và sớm trước hạn 66.369 hồ sơ, đang giải quyết 59 hồ sơ); theo cơ chế liên thông 144 hồ sơ (đã giải quyết 133 hồ sơ, đang giải quyết 11 hồ sơ). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn cũng từng bước hoạt động hiệu quả; đã thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại 13 xã, thị trấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm hỗ trợ được quan tâm đầu tư; công khai thủ tục hành chính, niêm yết thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ giải quyết. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân tại phòng làm việc 1 ngày/tuần để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Được biết, UBND huyện Sông Mã đã triển khai kết nối mạng đến các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, các xã, thị trấn, không chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin pháp luật, thông tin của ngành, địa phương tới mọi người dân, mà còn phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở. Tất cả các văn bản của UBND huyện ký ban hành (Công văn, kế hoạch, chương trình, đề án, thông báo, chỉ thị...) chuyển đến các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn và ngược lại đều giữ được tính bảo mật cao.


Phát huy kết quả, UBND huyện Sông Mã tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; loại bỏ những thủ tục chồng chéo gây khó khăn trong giải quyết công việc; các cơ quan chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nâng cao trách nhiệm, không để hồ sơ quá hạn, luôn công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Tìm kiếm theo ngày