Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

"Rà soát, chỉnh sửa, kiện toàn các điều kiện cơ sở vật chất hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, xây dựng hạ tầng viễn thông của kinh tế số, xã hội số, hạ tầng góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân". Đây là phát biểu chỉ đạo của của đồng chí Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin & Truyền thông vào ngày 15/1/2020.

  

 

Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin & Truyền thông

Ảnh: Khải Hoàn

 

Trong năm 2019, ngành thông tin và truyền thông đã đạt được nhiều tích cực trong việc tham mưu, xây dựng văn bản và quản lý hoạt động thông tin & truyền thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã thực hiện tích hợp thành công chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc dùng chung Sơn La; triển khai các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin như: Dự án nâng cấp phần mềm, bổ sung thiết bị phục vụ triển khai hệ thống thư điện tử công vụ đến cấp xã; đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Sơn La... Bên cạnh đó, hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông đạt nhiều kết quả tốt. Toàn tỉnh hiện có 153 điểm bưu điện văn hoá cấp xã được xây dựng và duy trì hoạt động cung ứng dịch vụ công ích. Triển khai mạng di động 4G đến hầu hết các địa phương trong tỉnh. Nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông ước đạt trên 3,6 tỷ đồng.


Năm 2020, Sở Thông tin & Truyền thông tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; tham mưu xây dựng chính quyền điện tử; làm tốt công tác quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh trên không gian mạng...


Ngày 15/1, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Sở Xây dựng

Ảnh: Thủy Ngân

 

Năm 2019, Sở Xây dựng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ: Tổ chức lập, trình thẩm định, rà soát điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị toàn tỉnh đạt 34,69%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 14,78%; tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 93%; hoàn thành 100% đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới... Ngoài ra, đã tham mưu cho tỉnh trình Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030; công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La; phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, hoàn thiện đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, như: Kè suối Nậm La, các dự án khu vực Quảng trường Tây Bắc...

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh đánh giá cao những kết quả Sở Xây dựng đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị năm 2020, Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý Nhà nước về xây dựng. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tỷ lệ phủ kín quy hoạch. Tham mưu kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường bất động sản. Triển khai quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng đảm bảo phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các địa phương trong tỉnh, quản lý phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng chế biến sâu, sản phẩm thân thiện với môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, công chức và người lao động...

 

 

Đồng chí Lê Hồng Minh tặng quà Tết cho Sở Xây dựng 

Ảnh: Thủy Ngân

 

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà cho Sở Xây dựng. Đảng ủy Sở Xây dựng tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân; Sở Xây dựng tặng Giấy khen cho 8 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 6 cá nhân.

 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Sở Xây dựng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Ảnh: Thủy Ngân


Ngày 15/1, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thanh tra của các sở, ngành và các huyện, thành phố.

 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.

Ảnh: Thanh Huyền

 

Năm 2019, các cơ quan thanh tra trong tỉnh thực hiện và kết thúc 309 cuộc thanh tra, kiểm tra, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 21 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách hơn 9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác với số tiền hơn 12 tỷ đồng; ban hành 85 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 cá nhân và 53 tổ chức với số tiền hơn 3 tỷ đồng... Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kịp thời chấn chỉnh tồn tại, khuyết điểm trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức...

 

Năm 2020, các cơ quan thanh tra tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh, nghiêm túc triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, thanh tra chuyên ngành đối với lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm; đôn đốc các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ định mức tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính…

 

Tại Hội nghị, thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra các sở, ngành và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.


Ngày 15/1, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 


Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nguyễn Thư

Năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã triển khai thực hiện tốt các công tác đào tạo vận động viên đạt thành tích cao; xây dựng các phong trào thể dục thể thao cơ sở; tổ chức thành công các giải thi đấu trong tỉnh. Trung tâm đã mở 1 lớp tập huấn kỹ năng bơi phòng chống đuối nước cho hơn 100 giáo viên thể dục các trường và cộng tác viên trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thành phố; 10 lớp hoạt động hè các môn cầu lông, cờ vua, bóng rổ, bóng đá cho 314 học sinh; duy trì và xây dựng hoạt động 490 câu lạc bộ thể dục thể thao... Trong năm, các vận động viên của Trung tâm đã tham gia thi đấu 41 giải thể thao (6 giải quốc tế); đoạt 68 Huy chương Vàng, 68 Huy chương Bạc, 100 Huy chương Đồng. Đặc biệt, tại SEA Games 30, các vận động viên của tỉnh đã đoạt 1 Huy chương Vàng môn Taekwondo, 2 Huy chương Bạc môn đua xe đạp và điền kinh…

 

Năm 2020, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên; đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên; duy trì, nâng cao các hoạt động, các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tuyển chọn và tập huấn cho vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao quần chúng, khu vực và toàn quốc...


Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 19 cá nhân; công nhận 1 Tập thể Lao động xuất sắc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân.


Tìm kiếm theo ngày