Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 70 cán bộ Hội Cựu chiến binh

Ngày 23 tháng 09 năm 2019

Ngày 23/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội Cựu chiến binh năm 2019, tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là cán bộ cơ quan hội CCB các huyện, thành phố và chủ tịch, phó chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa địa bàn tỉnh.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội Cựu chiến binh 2019.


Trong 5 ngày (23 – 27/9), các học viên được được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, như: Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; công tác tuyên giáo, công tác thi đua khen thưởng và công tác phối hợp giữa các cấp hội và chính quyền địa phương; công tác kiểm tra giám sát và phản biệt xã hội; công tác tham mưu đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; chức trách nhiệm vụ của chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB cơ sở; công tác xây dựng tổ chức Hội cơ sở trong sạch, vững mạnh…

 

 Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho người cán bộ CCB cơ sở nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của Hội tại địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm theo ngày