Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 58 đối tượng Đảng

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

Trong 5 ngày (từ 19 đến 23/10), Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 58 đối tượng Đảng ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

 


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua 5 chuyên đề chính, gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; trong đó, 1 học viên được xếp loại xuất sắc; 57 học viên xếp loại khá, giỏi. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng cho 11 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.


 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.


Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã phát động cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và các học viên lớp bồi dưỡng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

Tìm kiếm theo ngày