Bộ CHQS tỉnh: Sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”

Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Ngày 9/10, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 -2019.


Triển khai cuộc vận động, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, sâu rộng. Cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động đề ra. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, duy trì tốt hệ số kỹ thuật các loại trang bị phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các hoạt động thường xuyên khác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Hiện nay, 100% vũ khí trang bị kỹ thuật được đăng ký số hiệu, quản lý theo lô; các loại vũ khí phương tiện đều được đăng ký, đăng kiểm chất lượng trước khi sử dụng. Tính đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng được củng cố. Việc phát huy khả năng trang bị công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giảm vật tư và giảm sức lao động của bộ đội ngày càng sâu rộng và đạt hiệu quả cao…, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh.

 


Các đại biểu thăm quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật


Để triển khai hiệu quả cuộc vận động, thời gian gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; chú trọng khai thác các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên huấn luyện phòng, chống cháy, nổ ở các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra an toàn kho, coi trọng giữ gìn, bảo quản, thường xuyên duy trì tốt hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị hiện có và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông…Các tập thể nhận Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh


Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, giai đoạn 2015-2019. 

Tìm kiếm theo ngày