Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) thăm và Hội đàm thường niên với Bộ CHQS tỉnh Sơn La

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

Ngày 11/11, tại Bộ CHQS tỉnh Sơn La, Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã sang thăm và Hội đàm thường niên với Bộ CHQS tỉnh Sơn La.Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác, hữu nghị trong năm 2020

và những năm tiếp theo giữa hai đơn vị.


Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh; thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ năm 2019. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã chủ động phối hợp chặt chẽ, cùng trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp trên khu vực biên giới giữa hai tỉnh, nhất là tình hình vượt biên trái phép, di dịch cư tự do, xâm canh, xâm cư, buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới... Đồng thời, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới tự giác chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn ổn định và phát triển.


Nhân dịp này, hai bên đã nhất trí ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) về hợp tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 và những năm tiếp theo. Thống nhất tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT); xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương... Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là trong dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống LLVT tỉnh Sơn La năm 2020.


Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã nhất trí hỗ trợ, giúp đỡ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn 600 cây giống ăn quả và một số trang bị kỹ thuật trong công tác chuyên môn.


Đức Quang (Bộ CHQS Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày