BHXH huyện Sốp Cộp - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Ngày 22 tháng 07 năm 2019

Với những nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhiều năm liên tục, Bảo hiểm xã hội huyện Sốp Cộp được tặng Bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nối tiếp niềm vinh dự, tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số II, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm BHXH 9 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại huyện Mộc Châu vừa qua, đơn vị được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại BHXH huyện Sốp Cộp.

Ảnh: Lò Trường (Sốp Cộp)


Trò chuyện với chúng tôi, anh Quàng Văn Diên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sốp Cộp phấn khởi: Năm qua, đơn vị đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, nhất là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 204% kế hoạch; không để nợ đọng BHXH, BHYT; không để vượt trần quỹ KCB BHYT; không có trường hợp khiếu nại về công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT... Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh của ngành, như: Rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng thời hạn; đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH với dữ liệu hộ gia đình làm cơ sở để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thực hiện liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Cờ thi đua là sự ghi nhận nỗ lực của toàn thể viên chức đơn vị. Đồng thời, là động lực, nguồn động viên khích lệ chúng tôi tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao.


Bảo hiểm xã hội huyện Sốp Cộp có nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại huyện biên giới, với 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở vật chất còn nghèo, các điều kiện và nguồn lực để phát triển kinh tế còn khó khăn. Do vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch gặp nhiều khó khăn, nhất là việc phát triển đối tượng tham gia. Khắc phục khó khăn, Bảo hiểm xã hội huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nhất là giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các xã. Đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nắm thông tin về doanh nghiệp, HTX; thường xuyên đối chiếu tăng, giảm, phát sinh các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp với các xã thường xuyên rà soát cập nhật dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng nhằm hạn chế sai lệch thông tin, trùng thẻ. Công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm, đơn vị thực hiện cơ chế “Một cửa”, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ Bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng Internet. Nhờ đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH. Hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động, đơn vị còn tổ chức các đợt thi đua cao điểm gắn với nhiệm vụ thực tiễn từng thời điểm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức, lao động cơ quan. Điều ghi nhận là đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của CCVC ngành BHXH; chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, tạo niềm tin, sự hài lòng của các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Cán bộ nghiệp vụ luôn bám sát các đơn vị và cơ sở, theo dõi, đôn đốc và kịp thời giải quyết vướng mắc; thường xuyên tiếp xúc, trả lời trực tiếp những vấn đề có liên quan đến chế độ BHXH khi có sự điều chỉnh.


Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội huyện Sốp Cộp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các mặt nghiệp vụ. Nhiều chỉ tiêu đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch năm, như: Số người tham gia BHXH, BHYT BHTN 52.943 người, đạt 97,59% kế hoạch năm, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện 505 người, đạt 101% và số người chỉ tham gia BHYT là 49.123 người, đạt 100% kế hoạch năm. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 32 tỷ đồng; tổng số nợ chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy trình, kịp thời cho các đối tượng; công tác giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, chính xác, 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn; giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của đối tượng, tổng chi BHXH là 10 tỷ 471 triệu đồng; chi khám chữa bệnh BHYT hơn 10,4 tỷ đồng.


Bằng sự đoàn kết, nỗ lực, cán bộ VCLĐ Bảo hiểm xã hội huyện Sốp Cộp đã cùng toàn ngành bảo hiểm xã hội thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta.


Tìm kiếm theo ngày