Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

Những năm qua, cùng với tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. 


 

Công nhân Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La

cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường trong Thành phố.


Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 3.037 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản... tạo việc làm cho khoảng 57.050 lao động. Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, cho biết: Hằng năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, nội quy lao động; tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; triển khai Dự án “Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2018”. Dù vậy, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 14 vụ tai nạn lao động, làm 7 người chết, 7 người bị thương. 


Thực hiện chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, đặc biệt trong Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại 10 đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện tốt các quy định, tổ chức huấn luyện mới và huấn luyện định kỳ ATVSLĐ; cấp thẻ, giấy chứng nhận ATVSLĐ cho người lao động; rà soát và kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; lập sổ quản lý, theo dõi việc cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân; chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động...


Với khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã chú ý cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động. Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Ông Lê Văn Tuất, Giám đốc Công ty trao đổi: Với đặc thù công nhân trong đơn vị thường xuyên phải làm việc trong môi trường độc hại, nên chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; yêu cầu bộ phận chức năng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động; thực hiện quan trắc môi trường và kiểm tra chấp hành quy định an toàn lao động; thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động.


Việc chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh trong các doanh nghiệp giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; hơn thế, trách nhiệm và ý thức của chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động cũng được nâng cao, nghiêm túc chấp hành nội quy, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, hạn chế thấp nhất các tai nạn lao động có thể xảy ra.


Tìm kiếm theo ngày