Ban Tuyên giáo tỉnh ủy: Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 2

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Ngày 28/2, đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2, định hướng công tác tuyên truyền tháng 3. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

 

 

Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 2.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. 

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 2.

 

Trong tháng 1 và tháng 2, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị - thời sự, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại tỉnh Sơn La; hoạt động đối ngoại; các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị; những kết quả nổi bật của tỉnh năm 2019 và kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 1 và tháng 2/2020; tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Nhiều tin, bài tuyên truyền cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong tháng. Các cơ quan báo chí còn thông tin kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh COVID-19; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Thu Hương đánh giá cao công tác tuyên truyền, truyền thông của các cơ quan báo chí. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí trong công tác phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc mà báo chí phản ảnh. Trong tháng 3, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu về: Hoạt động trước, trong và sau đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội năm 2019; các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi, đảng bộ. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội; công tác chỉ đạo của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các sự kiện quan trọng, nổi bật khác…

Tìm kiếm theo ngày