Bản Thái Cóng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ngày 14/11, bản Thái Cóng, xã Phổng Lăng (Thuận Châu) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự Ngày hội có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Châu cùng đông đảo người dân bản Thái Cóng.Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại bản Thái Cóng, xã Phổng Lăng (Thuận Châu).


Bản Thái Cóng có 98 hộ, 454 nhân khẩu, trong đó trên 90 % là đồng bào dân tộc Thái, trong năm 2019, người dân trong bản đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, bản có 98/98 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện nếp sống văn hóa được triển khai hiệu quả.Các đại biểu và nhân dân dự Ngày hội đại đoàn kết tại bản Thái Cóng, xã Phổng Lăng (Thuận Châu).


Tại Ngày hội, nhân dân bản Thái Cóng đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019); vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; kết quả thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của bản.Trò chơi bịt mắt đánh trống tại Ngày hội.

Trò chơi Tó-mák-lẹ tại Ngày hội.


Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Hồng Long ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế của bản Thái Cóng đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Chi bộ, Ban quản lý bản cùng nhân dân bản Thái Cóng phát huy những kết đạt được, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi…Đồng chí Lê Hồng Long trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách.


Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác đồng chí Lê Hồng Long đã chuyển trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 100 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo cho 2 gia đình khó khăn của bản; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư.


Tìm kiếm theo ngày