Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

Trong 2 ngày (29-30/7), Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

                      

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số báo cáo và tờ trình dự thảo Nghị quyết: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và tình hình kinh tế- xã hội 7 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2021; phân bổ, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2021; dự thảo về đề nghị thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Vân Hồ; dự thảo Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050; dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh...
Đại biểu dự Hội nghị đã đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản làm rõ nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; giải pháp cụ thể thu ngân sách trong thời gian tới; hoạt động hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản; hỗ trợ giáo dục, nhất là hỗ trợ về công tác bán trú và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; bổ sung thêm tiến độ, bố trí dân cư và công trình phụ trợ thực hiện dự án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp huyện Vân Hồ; xác định rõ các khu vực vùng cao, biên giới được đề cập trong quy hoạch để tránh chồng chéo...

           


Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị thẩm tra.

           

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các báo cáo và tờ trình dự thảo Nghị quyết để xem xét trình Kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày