Bản Cống chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, nông dân bản Cống, xã Mường Lạn (Sốp Cộp) đang tích cực chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

                          

             

Vườn cây ăn quả trên đất dốc của nông dân bản Cống.

             

Nói về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Lò Văn Tuận, Trưởng bản Cống, chia sẻ: Để thay đổi tư duy của người dân trong hoạt động này là điều không dễ. Cán bộ, đảng viên trong bản phải gương mẫu, đi đầu thực hiện trước, để bà con thấy hiệu quả đã tự học và làm theo. Ban quản lý bản vận dụng hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ để giúp người dân xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp. Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình 30a, người dân trong bản được tiếp cận các giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, như xoài Đài Loan, cam Vinh...; chúng tôi còn vận động các hộ dân thành lập HTX, tổ hợp tác để phát triển sản xuất bền vững, tiêu thụ tốt sản phẩm nông sản cho người nông dân.

             

Khi đến mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Vì Văn Biện, Bí thư Chi bộ bản, chúng tôi càng thêm hiểu sâu sắc khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gia đình anh Biện là một trong những hộ đầu tiên của bản chuyển đổi 1,5 ha trước đây trồng ngô, sắn sang trồng xoài, cam, nhãn, chanh leo. “Đất chẳng phụ công người”, chỉ sau mấy năm, bây giờ mỗi vụ nhà anh thu về hàng trăm triệu đồng. Anh Biện cho biết: Năm 2015, thực hiện mô hình trồng xoài Đài Loan từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 30a, nhà tôi trồng 550 gốc xoài; đến năm 2019 thu hoạch được hơn 8 tạ quả. Ngoài trồng xoài, gia đình tôi còn trồng 250 gốc cam Vinh, 200 gốc nhãn, 200 gốc chanh leo, 1.500 gốc dưa hấu. Gia đình anh Lò Văn Ơn cũng vậy, mấy năm trước chỉ thuần túy trồng lúa, ngô, sắn... thu nhập thấp; bây giờ chuyển đổi trên 3 ha đất sang trồng cây ăn quả, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, các loại cây sai quả hơn rất nhiều, 1.300 cây xoài, 300 cây cam, ước thu hơn 10 tấn quả.

             

Được biết, thực hiện Chương trình giảm nghèo 30a của Chính phủ, năm 2015, bản Cống được hỗ trợ 2.240 cây xoài Đài Loan cho 28 hộ trồng với tổng diện tích 5 ha. Sau 1 năm chăm sóc, thấy phù hợp, cây phát triển tốt, nhiều hộ dân trong bản chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam, xoài, nhãn, mận... thu nhập khá ổn định. Gia đình anh Vì Văn Năn trồng 1.200 cây xoài, cam, mận tam hoa... thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; gia đình anh Lò Văn Mớ trồng 1,5 ha xoài và cam, thu nhập trên 120 triệu đồng/năm... Cả bản Cống hiện trồng 20 ha cây ăn quả các loại; thu nhập từ cây ăn quả của năm 2019 đã là 238 triệu đồng, góp phần đưa thu nhập bình quân của bản lên 12 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 17%.

             

Phát huy kết quả, Ban quản lý bản Cống đang tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả thay thế những cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp; vận động nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, hướng dẫn của khuyến nông, đảm bảo sản xuất nông sản sạch, an toàn; vận động các hộ sản xuất thành lập các HTX, tổ hợp tác để được hưởng các chính sách ưu đãi; tìm kiếm, phối hợp với các công ty thực hiện cung ứng vật tư, giống cây trồng bằng phương thức trả chậm cho người dân, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông sản cho người dân...

Tìm kiếm theo ngày