Ban CHQS khối Huyện ủy và khối HĐND-UBND huyện Quỳnh Nhai: Hoàn thành huấn luyện tự vệ năm 2019

Trong 7 ngày (từ 11 đến 17/6), Ban CHQS khối Huyện ủy và khối HĐND - UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2019.Huấn luyện đánh võ chiến đấu dân quân.

Ảnh: Minh Huấn (Ban CHQS huyện Quỳnh Nhai).


Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ tự vệ đã được nghiên cứu, học tập về: Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và nhiệm vụ quốc phòng địa phương, chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các vấn đề về tôn giáo…; thực hành các khoa mục như: Điều lệnh đội ngũ, ném lựu đạn, tập bài bắn đạn thật và trung đội chiến đấu tại chỗ…; huấn luyện quốc phòng quân sự.


Kết thúc đợt huấn luyện, qua kiểm tra các nội dung nhận thức chính trị và thực hành bắn đạn thật, kết quả, 100% chiến sỹ tự vệ đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi; xếp loại toàn khóa huấn luyện đạt loại khá. 

Tìm kiếm theo ngày