Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.


9 tháng qua, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trọng tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền. Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; việc sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...


Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận cho ý kiến về kế hoạch, quy định và các mẫu phiếu khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học và mức độ hài lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong công tác phục vụ giảng dạy tại một số trường học.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị, trong quý IV, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện các nghị quyết của Trung ương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường xuống cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, trọng tâm là công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở...

Tìm kiếm theo ngày