Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy: Giao ban công tác cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác CCTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy giao ban công tác CCTP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Dự Hội nghị có đồng chí: Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy; Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP các huyện ủy, thành ủy.


Năm 2018, cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCTP, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, các ngành tư pháp, địa phương đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và CCTP; các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh chủ động thực hiện việc phối hợp trong giải quyết các vụ án, phối hợp xây dựng phương án bảo vệ an toàn các phiên tòa xét xử. Các cơ quan tư pháp thông qua hoạt động của ngành, đơn vị đã chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên, không có tình trạng oan, sai; bảo đảm quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; duy trì sự ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo CCTP năm 2019; thảo luận và đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án, trợ giúp pháp lý; việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ việc, vụ án...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị: Trong năm 2019, các cơ quan tư pháp, Ban Chỉ đạo CCTP các huyện ủy, thành ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ tư pháp và CCTP; phối hợp tham mưu giúp Thường trực tỉnh ủy hướng chỉ đạo giải quyết đơn thư liên quan đến công tác tư pháp, những vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân và hoạt động hòa giải ở cơ sở... 


Tìm kiếm theo ngày