Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Lễ công bố thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 08 tháng 12 năm 2019

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Lễ công bố.


Kính thưa đồng chí Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Sơn La,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân!

 

Về dự Lễ công b công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương cao quý của Chủ tịch nước, Huân chương Lương ao động Hạng 3, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi xin gửi lời kính chúc quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.


Thưa toàn thể đồng chí và đồng bào!


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định đây là Chương trình trọng tâm của tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập bền vững của khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.


Tỉnh ủy đã ban hành 02 Nghị quyết lãnh đạo (Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 19/5/2012; Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 13/5/2015); Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 24 Nghị quyết về Đề án, chính sách. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, quan tâm đến hiệu quả thực chất; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự tham gia tích cực, chủ động của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện các mục tiêu của chương trình.


Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh; góp phần quan trọng đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, khơi dậy được những lợi thế, tiềm năng của các địa phương và phát huy vai trò của người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Hết năm 2019, toàn tỉnh có 41/188 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội trước 01 năm; vượt 18 xã so mục tiêu Đại hội, đến hết năm 2020, dự kiến có 48 xã đạt chuẩn, vượt 25 xã so với mục tiêu Đại hội). Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng phát triển của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. Kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định; năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh từng bước được nâng lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 2,98% so với năm 2018, còn 22,44%.


Những kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sơn La. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất năm 2019 (giá so sánh năm 2010) ước đạt 11.469 tỷ đồng, tăng 13,51% so với năm 2018; trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản (giá so sánh) ước đạt 1.098 tỷ đồng, tăng 4,97%; công nghiệp - xây dựng (giá so sánh) ước đạt 5.211 tỷ đồng, tăng 12,74%; khu vực dịch vụ (giá so sánh) ước đạt 5.160 tỷ đồng tăng 16,32%. Hoạt động đầu tư xây dựng năm 2019 trên địa bàn tiếp tục phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.229 tỷ đồng, bằng 100,14% kế hoạch, tăng 11,2% so với năm 2018. Đến tháng 7/2019 có 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (vượt trước gần 01 năm rưỡi so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII).


Với những thành tựu to lớn đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; nhiều Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong đợt thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương lên thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, Thành phố Sơn La đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La và hôm nay, trong không khí phấn khởi thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; thành phố Sơn La vinh dự được đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Thành phố Sơn La là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La và đơn vị thứ 2 của 6 tỉnh vùng Tây Bắc (sau thành phố Hòa Bình) được vinh dự đón nhận danh hiệu này (cả nước đã có 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới).


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đạt được.


Thưa toàn thể đồng chí và đồng bào !


Thành phố Sơn La được công nhận là thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sơn La cũng như toàn tỉnh.


Trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng thành phố Sơn La, các huyện và tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.


Để Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở nói chung và thành phố Sơn La nói riêng, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng các vùng nông sản tập trung đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, chủ động xuất khẩu. Giữ vững và nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí Nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân.


Chúng ta phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức ngày 19/10/2019 tại Nam Định, đó là: các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả ban đầu này và phải luôn nhất quán với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, chưa và không có điểm kết thúc.


2- Quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế, chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương; đánh giá, rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chính sách liên quan đến tín dụng, thương mại, đầu tư, chế biến, tạo cơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn gắn với phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại gắn với phát triển đô thị.


3- Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị; tiếp tục chỉnh trang đô thị; rà soát và điều chỉnh các đồ án quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để nhân dân chủ động, tích cực tham gia trong xây dựng nông thôn mới.


4- Bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.


5- Xây dựng thành phố Sơn La phát triển theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0. Quan tâm phát triển đúng định hướng cơ cấu kinh tế: Thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe cho người dân, xây dựng theo quy hoạch và tầm nhìn phát triển cho tương lai, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm tiểu vùng Tây Bắc.


6- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế, chính sách an sinh xã hội, tập trung công tác xã hội hóa; xây dựng văn hóa mang nét đặc trưng của thành phố. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các yếu tố có thể dẫn tới mất an ninh trật tự; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng kéo dài; định kỳ tổ chức đối thoại, tiếp dân theo quy định.


Thưa toàn thể các đồng chí và đồng bào !


Với thành tựu, kết quả đạt được rất quan trọng; song với tinh thần không được chủ quan, thỏa mãn; với quyết tâm đổi mới, tạo bứt phá, phát triển nhanh và bền vững; Ban Thường vụ tỉnh ủy luôn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La và các địa phương trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020; tạo tiền đề quan trọng, bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo 2020-2025.


Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị của Trung ương và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua nhiều thế hệ, các tỉnh bạn đã luôn quan tâm, chỉ đạo, hợp tác, giúp đỡ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La nói chung và thành phố Sơn La nói riêng.


Kính chúc các quý vị đại biểu, toàn thể các đồng chí, đồng bào luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.


Xin được trân trọng cảm ơn!

Tìm kiếm theo ngày