Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày 12 tháng 06 năm 2018Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho

các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Ảnh: Nguyễn Thư

 

Kính thưa đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương!

Kính thưa đồng chí Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương!

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!


Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 19/4/2018 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đối với cấp tỉnh đã tổ chức các hoạt động như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu; Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; trao Giấy chứng nhận cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, biểu diễn giai đoạn 2015 - 2018 (ngày 14/5/2018).


Hôm nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tôi xin gửi tới các Anh hùng Lao động, các điển hình tiên tiến lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt đạt nhiều kết quả tốt đẹp.


Kính thưa toàn thể các đồng chí!


Năm 1948, tình hình cách mạng nước ta đang đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc chống lại ba loại giặc đang hoành hành trên đất nước ta, đó là: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu lời kêu gọi Người đã viết: “Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và kêu gọi: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.


Lời kêu gọi của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Từ các phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả trên tiền tuyến và hậu phương mà sáu năm sau đó, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”... đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.


Qua các phong trào thi đua yêu nước, tinh thần, ý chí, nghị lực của cả dân tộc Việt Nam đã được nhân lên gấp bội, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu tạo ra một sức mạnh vĩ đại để chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành lại giang sơn, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời thi đua để xóa đói nghèo, lạc hậu, vững vàng bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, tự tin trên con đường đổi mới và hội nhập.


70 năm đã đi qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, thi đua yêu nước cũng hết sức cần thiết; bởi trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng tích cực, thúc đẩy kinh tế và đời sống xã hội không ngừng phát triển.


Thưa toàn thể các đồng chí!


Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bẩy mươi năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, thu hút (được) các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn dân tham gia; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.


Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã kêu gọi được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng. Biết bao người con ưu tú của Sơn La đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và có nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Anh hùng Lò Văn Hắc, Lò Văn Giá, Đèo Văn Khổ, Nguyễn Đình Thử, Vì Văn Pụn, Đinh Đức Dừa,... Ngoài các Anh hùng còn (có) biết bao tập thể, cá nhân tiêu biểu khác; đó là 10 cô gái Thái Yên Châu kiên cường quả cảm bắn rơi máy bay Mỹ; đó là các thương binh, liệt sĩ con em của các dân tộc Sơn La đã bỏ lại một phần xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong lao động sản xuất, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, như: ông Lò Văn Muôn dân tộc Thái huyện Mai Sơn, ông Bàn Văn Mình dân tộc Dao huyện Vân Hồ, bà Nguyễn Thị Mỵ trong lĩnh vực giao thông vận tải; ông Phan Gần trong lĩnh vực thương nghiệp và nhiều tấm gương khác...


Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn; vừa chuyển hướng sản xuất, vừa khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh và thiên tai, vừa nhanh chóng ổn định lại hoạt động của tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị và toàn dân; phong trào thi đua liên tục được phát động, tạo khí thế cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ: các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh hàng năm đều có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất luôn chuyển biến theo hướng phát huy thế mạnh địa phương. Tổ chức đảng không ngừng được củng cố và trưởng thành; vững vàng về chính trị, tư tưởng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên. Các phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng sâu rộng, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được nhân dân đón nhận, góp phần xây dựng nền văn hoá, xây dựng con người mới.


Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với cả nước, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,... được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia, góp phần làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”; tiêu biểu là các gương điển hình tiên tiến như: Ông Hà Ngọc Quý, xã Tân Lập huyện Mộc Châu; Ông Vì Văn Ỏm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu; Nông trường quốc doanh Tô Hiệu; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu; Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn...


Trong những năm gần đây, công tác thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo ngày càng sâu sát theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”;  Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Tỉnh Sơn La đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như: Phong trào “'Nhân dân các dân tộc Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”', “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”...


Qua các phong trào thi đua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực:


1- Về lĩnh vực kinh tế

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên bịa bàn của tỉnh đạt 9,59%, đứng thứ 05/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng (tăng 494 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016); tổng vốn đầu tư phát triển đạt 14.533 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2016; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 34,4 triệu đồng/người/năm (tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2016). Quý I/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,29%, thu ngân sách đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2017.


1.1- Về nông nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh có trên 45.000 ha cây ăn quả, riêng năm 2017 trồng mới 13.181 ha, cho sản lượng 200.000 tấn, cho thu nhập từ 200-400 triệu/ha/năm; (có) 13.000 ha cây cà phê Arabica, sản lượng 4,5 vạn tấn cà phê nhân/năm; 4.357 ha chè; 6.200 ha cây cao su, năm 2018 có 2.700 ha cho thu hoạch sản phẩm. Đồng thời, đã thành lập được 349 hợp tác xã và 04 liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012; hình thành được 47 chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn, trong đó có chuỗi sản xuất và xuất khẩu sản phẩm chanh leo tím (đang) là hiệu quả nhất; có 9 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ, năm 2018 tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu cho 12 sản phẩm: (1) na  - Mai Sơn, Sơn La; (2) bơ - Mộc Châu, Sơn La; (3) cá Tầm - Sơn La; (4) cá Sông Đà - Sơn La; (5) táo Sơn Tra - Sơn La; (6)  chè Phổng Lái - Thuận Châu, Sơn La; (7) khoai sọ - Thuận Châu, Sơn La; (8) gạo nếp Mường Và - Sốp Cộp, Sơn La; (9) rau an toàn Sơn La; (10) chanh leo - Sơn La; (11) mận hậu - Sơn La; (12) chuối - Yên Châu, Sơn La. Năm 2017, tỉnh đã xuất khẩu 07 đợt sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ và các nước EU, với tổng số lượng là 314,17 tấn gồm xoài tượng da xanh, nhãn, chanh leo tím và rau xà lách cuộn giống của Mỹ. Kế hoạch năm 2018, phấn đấu xuất khẩu 600 tấn Xoài, 320 tấn Nhãn sang thị trường Úc và thị trường Trung Quốc. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ghép cây ăn quả phát triển trên đất dốc gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ (200.000 đồng/hộ - 1.000.000 đồng/hộ TĐC Thủy điện Sơn La) để cải tạo vườn tạp đối với tất cả các hộ gia đình trong toàn tỉnh, đến hết tháng 3/2018 đã hỗ trợ ghép cây ăn quả chất lượng cao cho 69.015 hộ với 3,1 triệu cây.


Kết thúc năm 2017, đầu năm 2018, tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị biểu dương (đợt 1 vào ngày 02/02/2018 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng; đợt 2 vào ngày 05/5/2018 nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc, tại tỉnh Sơn La) cho 1.101 hộ gia đình có thu nhập trong trồng trọt từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, chăn nuôi từ 300 triệu đồng/năm, nuôi trồng thủy sản 2 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên; biểu dương 78 hợp tác xã và 17 doanh nghiệp nông nghiệp có thu nhập bình quân trong trồng trọt từ 200 triệu đồng/ha đất sản xuất, chăn nuôi từ 200 triệu đồng/năm, nuôi trồng thủy sản 01 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên để nhân diện. Tổ chức Hội nghị vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy bảo quản và chế biến nông sản công nghệ cao Vân Hồ của Tập đoàn IC Food Hàn Quốc; Hội nghị vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến quả và đồ uống hoa quả công nghệ cao của Tập đoàn TH; Hội nghị xuất khẩu nông sản thực phẩm năm 2018, theo đó năm 2017 giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu của tỉnh đạt 66 triệu USD chiếm 99% tổng giá trị xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu trực tiếp và ủy thác, tiểu ngạch), năm 2018 phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt trên 81 triệu USD.


1.2- Về xây dựng nông thôn mới: Toàn tỉnh đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 9,3 tiêu chí/xã. Tiếp tục đẩy mạnh làm đường bê tông xi măng nội tổ bản gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến hết tháng 3 năm 2018 tỉnh huy động được 2.194 tỷ đồng để làm đường bê tông, với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, tỉnh hỗ trợ xi măng và một số vật liệu đối với vùng I là 30%, xã vùng III là 45%; đã hoàn thành được 7.839 tuyến đường bê tông, dài 2.043 km; trong đó 101/112 xã vùng III, đã làm được 2.586 tuyến, dài 633 km.


1.3- Về phát triển công nghiệp: Tỉnh tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các nhà máy hoạt động, trong đó có 03 nhà máy thủy điện lớn (thủy điện Sơn La, Huổi Quảng, Nậm Chiến) và 38 nhà máy thủy điện nhỏ, sản lượng điện 1 năm đạt trên 12 tỷ Kwh, chiếm khoảng 7,4% tổng sản lượng điện cả nước; Nhà máy xi măng công xuất 1 triệu tấn/năm; Nhà máy chế biến mía đường công suất 5.000 tấn mía cây/ngày và tận dụng nhiệt để phát điện với công suất 9 MW; Nhà máy chế biến sữa, công xuất 90.000 tấn sữa tươi/năm.


1.4- Về thu hút đầu tư: Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại hội nghị Tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng mức đầu tư 8.560 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với Nhà đầu tư 17 dự án, tổng mức đầu tư 14.932 tỷ đồng.


Ngày 01/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; giao tỉnh Sơn La là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư. Ngày 03/10/2017, tỉnh đã tổ chức công bố quy hoạch và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường cao tốc thành phố Hoà Bình - huyện Mộc Châu; công trình thủy lợi tưới ẩm trên cao nguyên Nà Sản huyện Mai Sơn; các dự án phát triển các khu đô thị mới; xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (550 giường); triển khai khu du lịch nghỉ dưỡng Rừng thông Bản Áng; dự án Cảng hàng không Nà Sản... Đồng thời đang đầu tư và đưa vào sản xuất 6 nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp: Nhà máy nước hoa quả cao cấp - Tập đoàn TH; gia vị mà ăn liền - Hàn Quốc; nước chanh leo cô đặc xuất khẩu Châu Âu - Nafoods; chế biến cà phê tinh chất công nghệ Colombia; chế biến tinh bột sắn công nghệ Thụy Điển và 01 nhà máy chế biến sản phẩm cao su (công nghệ xử lý nước thải của các nước EU). Tăng cường đổi mới về cơ chế, chính sách; đẩy mạnh thu hút, xúc tiến đầu tư; trong năm 2018, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 136 dự án với tổng vốn đầu tư 12.936 tỷ đồng (tăng gấp 3,3 lần so với năm 2016).


2- Văn hóa - xã hội

Giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện xã hội hóa, khuyến khích đầu tư mở rộng các trường mầm non tư thục. Được Chính phủ hỗ trợ tiền và gạo, đến hết tháng 3/2018 tỉnh đã vận động, hỗ trợ kinh phí làm nhà bếp, phụ cấp cho người nấu ăn... đã tổ chức nấu ăn tập trung ở 275 trường học với 45.612 học sinh bán trú thuộc các xã đặc biệt khó khăn, nâng cao được chất lượng giáo dục, giảm 1/2 số học sinh bỏ học qua từng năm; đảm bảo 100% số xã và huyện đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 27,3% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều hết năm 2017 còn 28,44%, giảm 3,47% so với năm 2016; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,4%; quan tâm sắp xếp ổn định đời sống nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư các công trình thủy điện. Từ năm 2014 tỉnh đã hỗ trợ cứu đói cho các hộ bằng nguồn bảo trợ xã hội, cố gắng không đề nghị Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói đột xuất cho tỉnh; đã thực hiện rà soát lại danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ và cải thiện về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 còn 6.815 hộ (làm mới 2.024 nhà; sửa chữa 4.791 nhà); rà soát, hỗ trợ theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ là 4.003 nhà (làm mới 1.690 nhà; sửa chữa 2.313 nhà). Tổng kinh phí còn thiếu 266,6 tỷ, đã cân đối bằng nguồn vốn trung hạn được 170 tỷ; Tỉnh đã cân đối bổ sung 96,6 tỷ đồng từ nguồn thu từ đất; Tỉnh đã bố trí đủ nguồn vốn để tổ chức làm mới hoặc sửa chữa xong trong năm 2018.


3- Về công tác xây dựng Đảng

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 12 chủ trương cụ thể. Tỉnh tập trung chỉ đạo:


3.1- Năm 2017, đã đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và 12/12 trung tâm hành chính công cấp huyện để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Chỉ số cải cách hành chính (Parindex): Năm 2017 tăng 7,63 điểm so với năm 2016; xếp thứ 19/63 tỉnh thành; đứng thứ 3/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; tăng 14 bậc so với năm 2016.


3.2- Tổ chức thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã yêu cầu một số đồng chí viết báo cáo giải trình và thành lập Tổ công tác xem xét báo cáo giải trình nên công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều tiến bộ.


3.3- Tổ chức thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức thi tuyển chọn thí điểm 12 chức danh cán bộ thuộc diện Thường trực tỉnh ủy quản lý; chuẩn bị đánh giá và mở diện thực hiện.


3.4- Năm 2017, đã thành lập mới 41 chi bộ, trong đó có 25 chi bộ bản; nâng số cơ sở có chi bộ đạt 99,18% và số cơ sở có đảng viên đạt 99,8% so với số bản, tiểu khu, tổ dân phố, trường học, trạm y tế trong toàn tỉnh.


3.5- Thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo xây dựng 29 đề án. Trong năm 2018, hoàn thành để triển khai 6 đề án: (1) Kiện toàn, sắp xếp đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; (2) Sắp xếp lại Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; (3) Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; (5) Tinh gọn đầu mối bên trong đơn vị sự nghiệp y tế; (6) Tinh gọn đầu mối bên trong đơn vị sự nghiệp ngành nông nghiệp.


4- Về quốc phòng - an ninh và đối ngoại

Tỉnh Sơn La tiếp tục ký kết các biên bản ghi nhớ với 09 tỉnh Bắc Lào (năm 2017 bổ sung tỉnh Say Xổm Bun); hợp tác của 9 huyện tỉnh Sơn La với 9 huyện của 5 tỉnh bạn Lào, số lượng lưu học sinh của 9 tỉnh Bắc Lào thường xuyên học tập trung tại tỉnh với số lượng 1.494 lưu học sinh (gồm 208 cán bộ và 1.286 sinh viên); năm 2017, đã triển khai bổ sung 02 chủ trương đào tạo mới là: Đào tạo tiếng Việt 9 tháng và đào tạo cao đẳng y tế cho cán bộ quân sự, công an, các ban đảng của bạn Lào. Trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, Tỉnh đã xây dựng và tổ chức 12 hoạt động chủ yếu, đã phối hợp tổ chức thành công 04 hoạt động cấp quốc gia tại tỉnh.


Những kết quả trên có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước. Hôm nay, tại Hội nghị này, chúng ta có 57 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; có 21 tác phẩm và tác giả đạt giải tại cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trên địa bàn toàn tỉnh; có 8 điển hình được tỉnh giới thiệu với Trung ương để tuyên dương tại Lễ kỷ niệm toàn quốc...


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh những năm qua.


Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2018, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; là năm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (ngày 07/5/1959- 07/5/2019). Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của phong trào thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020, tôi đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:


Một là, Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước.


Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương lên thăm và nói chuyện với đồng bào Tây Bắc"; “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”... gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng.


Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm về thi đua, khen thưởng. Đánh giá có hiệu quả các phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương và kết quả làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 


Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của buổi gặp mặt và đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).


Kính thưa các đồng chí!


Với niềm tin tưởng, kế thừa thành tích và những bài học kinh nghiệm về vai trò của thi đua, khen thưởng, chúng ta tin tưởng rằng công tác thi đua khen thưởng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, làm cho các phong trào thi đua thực sự có bước chuyển mới về chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, trước mắt là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2018.


Một lần nữa, kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các điển hình tiên tiến cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc phong trào thi đua của tỉnh ta tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.


Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Tìm kiếm theo ngày