Bắc Yên: Xin ý kiến của các sở, ngành vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

Ngày 25/2, huyện Bắc Yên tổ chức Hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện các thời kỳ; đại diện các cơ quan, đơn vị được phân công đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên theo Quyết định số 1919-QĐ/UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh và tập thể Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Yên.

 

 

Hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung của văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Yên, đề xuất phương án xây dựng một số chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2020-2025;  công tác nội chính & phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ chế, chính sách, phương hướng giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, bổ sung các giải pháp về phát triển ngành du lịch; định hướng phát triển 3 vùng kinh tế của huyện gồm các xã vùng cao, các xã vùng sông và các xã dọc theo quốc lộ 37...

 

Nhân dịp này, huyện Bắc Yên đã tổ chức Gặp mặt các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo huyện Bắc Yên đã thông báo tới các đại biểu một số kết quả phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2019, như: Thu sách địa phương đạt 138 tỷ đồng, vượt 12% so với dự toán HĐND huyện giao; hiện bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong năm có thêm xã Phiêng Ban được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 28 sản phẩm nông nghiệp của huyện Bắc Yên được tham gia xếp hạng, đánh giá Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); các sản phẩm du lịch có bước phát triển, thu hút trên 40.000 lượt khách tới trải nghiệm, đóng góp vào ngân sách địa phương trên 20 tỷ đồng. Đặc biệt là từ các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị đỡ đầu, đã xóa 143 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng...

 

Năm 2020, huyện Bắc Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục hỗ trợ xóa 319 nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí ước tính trên 3,1 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 7 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các xã để tưởng nhớ, ghi ơn và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, phối hợp với huyện tổ chức trao đổi, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân các xã vươn lên xóa đói, giảm nghèo...

 

Đại diện các cơ quan, đơn vị đỡ đầu các xã đã tham gia ý kiến về chủ trương, giải pháp thực hiện việc tiếp tục xóa nhà tạm cho các hộ nghèo & gia đình chính sách; nâng cao thu nhập của người dân ở các xã vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã vùng đặc biệt khó khăn, nhất là các xã chưa có đường ô tô như Hua Nhàn, Chim Vàn & Pắc Ngà; phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện Bắc Yên...

Tìm kiếm theo ngày