Bắc Yên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính.


 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Tạ Khoa (Bắc Yên) hướng dẫn người dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính.


Năm 2015, huyện Bắc Yên thành lập bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo liên thông 3 cấp từ tỉnh, huyện đến xã. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cơ sở tự kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã đã ban hành. Qua đó, phát hiện những văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế, hoặc đã hết hiệu lực để kịp thời tham mưu sửa đổi hoặc bãi bỏ, đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản.


Đồng chí Ngô Văn Huynh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện cho biết: Hiện nay, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các thủ tục này còn được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Phần mềm một cửa đưa vào sử dụng áp dụng cho 5 lĩnh vực: Xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh và xã hội, tư pháp - hộ tịch, với trên 100 thủ tục hành chính. Huyện đang tiếp tục xem xét, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực. Bảo đảm có trên 70% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.


Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người dân các xã giải quyết công việc ngay tại địa phương, UBND huyện chỉ đạo các bộ phận chuyện môn giải quyết công việc nhanh, gọn, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện và không để tồn đọng hồ sơ. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, từng bước kiện toàn bộ phận một cửa tại các xã; áp dụng hệ thống quản lý hiện đại để lưu trữ các dữ liệu thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết. Chủ động đề xuất cán bộ, công chức đảm nhiệm công việc tại bộ phận “một cửa”; đội ngũ cán bộ này tham gia các lớp tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ do huyện tổ chức. Trong đó, tiếp nhận các kiến thức mới về triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch bằng phần mềm quản lý.


Tạ Khoa là một trong những xã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện. Được biết, khối lượng công việc hàng ngày của bộ phận “Một cửa” xã Tạ Khoa tương đối nhiều, có ngày tiếp trên 100 lượt công dân đến liên hệ công việc, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực tư pháp và đất đai. Đa số các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết ngay trong ngày. Song có một số khó khăn, nhất là việc đối chiếu với giấy tờ gốc, do nhiều người dân trong xã làm mất giấy tờ gốc, nên mất nhiều thời gian để tiến hành các bước kiểm chứng khi chứng thực. Ngoài ra, khả năng nhận thức của người dân còn hạn chế, nên cán bộ tại bộ phận “Một cửa” phải vừa thực hiện công việc, vừa hướng dẫn cho bà con các bước đăng ký, giải quyết thủ tục. Vừa làm xong thủ tục chứng thực một số giấy tờ liên quan đến lý lịch chuẩn bị cho việc đi xuất khẩu lao động, anh Quàng Văn Xuân, bản Tân Tiến, chia sẻ: Được cán bộ bộ phận “Một cửa” của xã hướng dẫn tận tình, chu đáo, nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Tôi rất hài lòng với cách làm việc của cán bộ tại bộ phận “Một cửa” của xã.


Có thể thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện Bắc Yên ngày càng đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày