Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đi, đến tỉnh Sơn La

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Thực hiện Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Chính phủ, ngày 14/10, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đi, đến tỉnh Sơn La bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/10/2021.Lực lượng chốt kiểm soát Vân Hồ gửi các xuất quà tới các công dân trở về Sơn La từ các tỉnh phía Nam.


Theo đó, duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch liên ngành phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại 2 huyện Vân Hồ và Phù Yên để kiểm soát người đi, đến tỉnh Sơn La. Điều kiện khi qua các Trạm kiểm soát dịch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19. Đối với người đến, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp cấp độ 1 (Vùng xanh), nguy cơ trung bình cấp độ 2 (Vùng vàng) và nguy cơ cao cấp độ 3 (Vùng cam) sẽ thực hiện khai báo y tế, quét mã QR theo quy định. Đối với người đến, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ rất cao cấp độ 4 (Vùng đỏ) phải khai báo y tế và phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV- 2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong thời hạn 72 giờ. Trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại Chốt kiếm soát dịch, kể cả đã có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.


Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến, về từ các vùng nguy cơ. Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR tại các Trạm kiểm soát dịch liên ngành trước khi vào tỉnh và khi trở về địa phương nơi đến, lưu trú.


Đối với người đến và về từ vùng đỏ, đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19) sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (nhà văn hóa xã, cụm bản, tiểu khu, lán trại...) trong vòng 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT- PCR và tuân thủ thông điệp 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe.
Còn người tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19 sẽ cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo tại nơi lưu trú (nhà văn hóa xã, lán trại). Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR và tuân thủ thông điệp 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe.


Với người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly của tỉnh, huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn 14 ngày kể từ ngày về địa phương lấy mẫu xét nghiệm PCR 3 lần theo quy định, sau khi hết thời gian cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.


Với người đến, về từ vùng cam, đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến, trở về; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ và tuân thủ thông điệp 5K và hạn chế tối đa tiếp xúc. Người chưa tiêm hoặc tiêm 1 liều vắc-xin, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR. 


Riêng với người đến, về từ vùng xanh, vùng vàng sẽ tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn, trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.


Còn với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác trở về địa bàn tỉnh tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày; thực hiện xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR 1 lần vào ngày thứ 14. 


Tỉnh Sơn La sẽ test nhanh kháng nguyên hoặc PCR miễn phí đối với tất cả các trường hợp đến, trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh vác các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cho đến khi có thông báo mới.


Lê Anh

Tìm kiếm theo ngày