Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn: Đồng hành với doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp

Ngày 27 tháng 06 năm 2019

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình vay vốn theo các Nghị quyết của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.


Cán bộ Agribank Chi nhánh Mai Sơn thăm mô hình

trồng nấm linh chi của khách hàng tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn).


Một trong những đơn vị được Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vay vốn đầu tư sản xuất, Công ty TNHH Mạnh Thắng, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) đã phát triển và mở rộng quy mô sản xuất với nhiều ngành nghề kinh doanh. Tiếp chuyện chúng tôi trong khu nhà xưởng rộng 1.000 m2 trồng nấm linh chi, ông Đào Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Thắng phấn khởi nói: Đã nhiều năm nay, tôi luôn chọn Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn là nơi gửi tiền và vay vốn khi cần. Hiện tại, tôi đang vay Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn 8 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản để mở rộng quy mô trồng nấm linh chi; sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu; tư vấn thiết kế lâm nghiệp, lâm sinh. Chúng tôi luôn được Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn tạo điều kiện vay vốn kịp thời vào những thời điểm cần thiết, nên chủ động thực hiện được kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Công ty đạt tổng doanh thu từ 25-30 tỷ đồng/năm.


Còn anh Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhãn chín muộn, tiểu khu Nà Sản, xã Chiềng Mung (Mai Sơn), cho biết: Hiện nay, thủ tục vay vốn ngân hàng đã thông thoáng so với trước đây rất nhiều. Ngày trước, chúng tôi phải tìm đến ngân hàng để vay vốn, nhưng nay, ngân hàng đã tìm gặp chúng tôi để tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cho vay. Nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn kịp thời của ngân hàng, HTX đã đầu tư trồng 60 ha nhãn, xoài, chanh leo và sản xuất cây giống. Hiện nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhãn chín muộn còn vay thêm 2,8 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn để xây dựng hệ thống sấy long nhãn sạch với công suất 120 tấn/ngày, chuẩn bị cho vụ thu hoạch nhãn năm 2019.


Với sự chủ động, tích cực đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tính đến 25/6/2019, Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn đã huy động 931 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch giao; tổng dư nợ cho vay đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, đạt 94,6% kế hoạch giao, với các khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyên về lĩnh vực nông nghiệp và hộ gia đình chủ yếu là nông dân.


Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, Agribank Chi nhánh huyện Mai Sơn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đó là cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, hỗ trợ và mở rộng đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân... Đồng thời, đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, trong đó, chú trọng triển khai các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, nhằm đẩy mạnh dòng vốn cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tìm kiếm theo ngày