Chính trị
   Xây dựng Đảng

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở
02:34:10 PM | 13/08/2012
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, tạo diện mạo mới trong phát triển KT-XH, xóa đói nghèo, đảm bảo QPAN của địa phương.

 Qua tổ chức thực hiện Nghị quyết, đã nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trong đó tập trung phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng số lượng và nâng cao chất lượng. Trong 10 năm (từ 2002 đến nay), số đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tăng trên 71%  (tăng gần 20 nghìn đảng viên); 100% số bản, trường học, trạm y tế đã có đảng viên và chỉ còn 5,64% số cơ sở trong toàn tỉnh chưa có chi bộ. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, số chi đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh ngày một tăng (năm 2002 mới đạt gần 64%, đến năm 2011 đã đạt trên 89%), tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém chỉ còn 0,3%. Trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ cơ sở không ngừng được chuẩn hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao. Trên 1.000 cán bộ xã phường, thị trấn đã được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận; trên 6.000 lượt cán bộ từ tổ, bản, xã phường, thị trấn được tập huấn về công tác Đảng và chính quyền... Cùng với nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo mặt trận và các đoàn thể làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và thực hiên quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng hoạt động vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn ANTT-ATXH ở cơ sở. Nhiều tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực. Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở có điều kiện được đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, hàng trăm lượt cán bộ từ tỉnh, huyện đã được tăng cường cho các xã, phường, thị trấn và giữ các chức danh chủ chốt tại cơ sở, đã giúp cơ sở có nhiều bước đột phá trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, cũng còn bộc lộ những hạn chế như: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; hoạt động của chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở một số cơ sở còn lúng túng, thụ động; trình độ đội ngũ cán bộ ở không ít cơ sở chưa đáp ứng yêu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày một vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị của xã, phường, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay gắn với xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ sở; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn là người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, phụ nữ... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần các nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vừa là tiền đề, vừa là yếu tố quan trọng quyết định việc thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh, văn minh.

Huy Nghĩa
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Đảng bộ Phiêng Cằm quan tâm công tác xây dựng Đảng   - 26/11/2015
    Nhìn lại kết quả Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020   - 26/11/2015
    Đảng bộ Công an tỉnh: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên   - 23/11/2015
    Bước chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI   - 18/11/2015
    Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh để doanh nghiệp phát triển   - 13/11/2015
    Trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11   - 10/11/2015
    Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”   - 02/11/2015
    Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên   - 28/10/2015
    Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III   - 26/10/2015
    Đảng bộ xã Chiềng Lao chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ   - 22/10/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở   - 03/08/2012
    Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh: Giới thiệu 497 đoàn viên ưu tú cho Đảng   - 01/08/2012
    Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở   - 31/07/2012
    Bế mạc lớp bồi dưỡng trao đổi nghiệp vụ với bí thư chi bộ, trưởng bản huyện Luông Nậm Thà tỉnh Luông Nậm Thà   - 26/07/2012
    Đoàn Khối cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV: Phấn đấu trên 90% tổ chức Đoàn vững mạnh   - 25/07/2012
    Về Nặm Ét   - 06/06/2000
    17 nội dung thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020   - 06/06/2000
    Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam   - 06/06/2000
    Nâng cao chất lượng hệ thống tuyên giáo các cấp, góp phần thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ   - 16/07/2012
    Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Kết nạp 140 đảng viên mới   - 13/07/2012
Tìm theo: