Cần biết
   Cần biết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SƠN LA
10:48:34 AM | 15/01/2013
(Từ ngày 14.1.2013 đến ngày 20.1.2013)

Thứ 2 ngày 14.1.2013
  - 6h55:  Giới thiệu chương trình
-          7h:     Thời sự.
  - 7h20:   VĐSK: Quản lý thị trường Yên Châu đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát
 -  7h30:   Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Những mái nhà ấm tình sẻ chia                 
-  7h50:   Chương trình văn nghệ
 -  8h20:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 15
  -  9h30:   Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:   Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 19
  - 11h00:   Chuyên mục Diễn đàn cử tri
  - 11h10:   PS: Hiêu quả công tác giáo duc truyền thống
  - 11h30:   Thời sự
 - 11h45:   Thông tin quảng cáo.
-           12h00:   Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h00:   Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
  - 20h15:   ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 -  20h20:   VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  20h30:   Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
 -  20h50:   Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  21h10:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
 -  22h15:   Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 3 ngày 15.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự .
  - 7h20:      ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 - 7h25:     VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  7h35:     Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
  - 8h55:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  9h15:      Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
  - 10h05:    Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:    Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 20
  - 11h00:    PS: Chiềng Sinh vào vụ thu hoạch cà phê
  - 11h10:  Chuyên mục Quốc phòng Sơn La : Công tác huấn luyện Quân sự ở Vĩnh Phúc
  - 11h30:    Thời sự
 - 11h50:    Thông tin quảng cáo.
 - 12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV1
-           19h45:    Thông tin quảng cáo.
-           19h50:    Thời sự.
-           20h10:    Thông tin quảng cáo.
 -  20h15:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
-  20h20:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai:
-  20h35:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 20h55    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
-           21h45:    Chương trình tiếng Mông
 -  22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 4 ngày 16.1.2013
  - 6h55:   Giới thiệu chương trình
- 7h:     Thời sự
 - 7h20:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
  - 7h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai
- 7h40:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 7h55:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
  - 8h45:    Tiếp sóng VTV 5
 - 10h15:   Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 1
  - 11h00:   Chương trình tiếng Mông
  - 11h30:   Thời sự
  - 11h50:   Thông tin quảng cáo.
  - 12h:     Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-          19h:     Tiếp sóng VTV1.
-          19h45:   Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    PS: Hân hoan đón điện về bản
 - 20h25:    VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  20h35:    Chương trình ca nhạc:
  - 21h05:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 5 ngày 17.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:         Thời sự
 -  7h20:     PS: Hân hoan đón điện về bản
  - 7h30:     VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  7h40:      Chương trình ca nhạc:
  - 8h10:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 -  9h00:      Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 2
  - 11h00:     Chuyên muc Phụ nữ Sơn La vì sự bình đẳng và phát triển:
                  Phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH
  - 11h15:     PS: Những bất cập ở Trung tâm giáo dục lao động Bắc Yên
 -  11h30:       Thời sự .
-           11h45:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:     Thời sự.
-           15h10:     Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV 1.
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  20h30:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố:
               Trường THCS Chiềng An xây dựng trường hoc thân thiện,học sinh tích cực
 -  20h50:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29.
 
 -  21h40:      Tiếp sóng VTV 5
Thứ 6 ngày 18.1.2013
   - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự.
  - 7h20:     Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  7h35:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố: Trường THCS Chiềng An xây dựng
                              trường hoc thân thiện,học sinh tích cực                    
 -  7h55:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29
 -  8h45:     Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 3
  - 11h00:     Chương trình TH tiếng Thái
  - 11h30:       Thời sự.
-           11h50:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:                  Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Bản sắc đệm Thái
 -  20h25:     Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  20h40:     Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
 -  21h10:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
-  22h10:     Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 7 ngày 19.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
- 7h:      Thời sự.
  - 7h20:    PS: Bản sắc đệm Thái
 -  7h30:    Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  7h45:    Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
  - 8h15:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
 -  9h05:    Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:    Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 4
 -  11h:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  11h30:   Thời sự
-  11h50:   Thông tin quảng cáo.
-           12h:     Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
 -  20h15:   Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần.
 -  20h20:   Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  20h35:   Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy:
 -  20h50:    Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  22h30:    Tiếp sóng VTV 5
 
 
Chủ nhật ngày 20.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
  - 7h00:    Thời sự . 
 -  7h20:     Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần
 -  7h25:     Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  7h35:     Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy.
 -  7h50:     Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  9h30:     Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 5
 - 11h00:     Vấn đề sự kiện: Cá Tầm ở Đa Mi.
 - 11h15:     Chuyên mục Đảng trong cuộc sống: Đảng bộ Mường Thải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế
 - 11h30:    Thời sự .
-          11h45:    Thông tin quảng cáo.
-          12h:      Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:    Thời sự.
-          15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-          19h:      Tiếp sóng VTV1
-          19h45:    Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    Chuyên mục Diễn đàn cử tri
- 20h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Phường Tô Hiệu thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở      
- 20h40     Chương trình ca nhạc:
 - 21h10:    Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 17
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Tuyển dụng Công chức cấp xã 2015   - 07/10/2015
    Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới   - 05/10/2015
    Tin về cơn bão Dujuan   - 28/09/2015
    Hiệu quả của Dự án BMGF-VN   - 25/09/2015
    Giá xăng dầu hôm nay sẽ được điều chỉnh ra sao?   - 18/09/2015
    Qui định mới về tuyển dụng viên chức   - 09/09/2015
    Giá xăng giảm gần 1.200 đồng/lít   - 04/09/2015
    Hỗ trợ 5 địa phương khắc phục hậu quả bão số 1   - 03/09/2015
    Thủ tướng Chỉ thị tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học   - 01/09/2015
    Gặp mặt đại diện kế toán nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam   - 26/08/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo tổ chức đấu giá tài sản   - 11/01/2013
    Công bố 10 sự kiện kỷ lục Việt Nam năm 2012   - 11/01/2013
    Bão số 1 đang suy yếu, miền Bắc rét đậm kéo dài   - 07/01/2013
    Diễn biến cơn bão số 1 tại biển Đông   - 05/01/2013
    Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Sonamu   - 04/01/2013
    Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992   - 02/01/2013
    Cách nhận biết gà nhập lậu tồn dư kháng sinh   - 02/01/2013
    Đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho xã Tân Xuân   - 25/12/2012
    Đêm nay không khí lạnh tràn xuống Nam Trung Bộ   - 24/12/2012
    Giá điện tăng thêm hơn 900 đồng từ 22/12   - 21/12/2012
Tìm theo:       
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Sơn La ngày ấy...…bây giờ
Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần THỨ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
Bài phát biểu của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
TIN VIDEOTRANG LIÊN KẾT

THỜI TIẾT
Đang tải...
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - SỐ LƯỢT TRUY CẬP