Cần biết
   Cần biết

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SƠN LA
10:48:34 AM | 15/01/2013
(Từ ngày 14.1.2013 đến ngày 20.1.2013)

Thứ 2 ngày 14.1.2013
  - 6h55:  Giới thiệu chương trình
-          7h:     Thời sự.
  - 7h20:   VĐSK: Quản lý thị trường Yên Châu đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát
 -  7h30:   Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Những mái nhà ấm tình sẻ chia                 
-  7h50:   Chương trình văn nghệ
 -  8h20:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 15
  -  9h30:   Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:   Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 19
  - 11h00:   Chuyên mục Diễn đàn cử tri
  - 11h10:   PS: Hiêu quả công tác giáo duc truyền thống
  - 11h30:   Thời sự
 - 11h45:   Thông tin quảng cáo.
-           12h00:   Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h00:   Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
  - 20h15:   ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 -  20h20:   VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  20h30:   Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
 -  20h50:   Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  21h10:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
 -  22h15:   Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 3 ngày 15.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự .
  - 7h20:      ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 - 7h25:     VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  7h35:     Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
  - 8h55:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  9h15:      Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
  - 10h05:    Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:    Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 20
  - 11h00:    PS: Chiềng Sinh vào vụ thu hoạch cà phê
  - 11h10:  Chuyên mục Quốc phòng Sơn La : Công tác huấn luyện Quân sự ở Vĩnh Phúc
  - 11h30:    Thời sự
 - 11h50:    Thông tin quảng cáo.
 - 12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV1
-           19h45:    Thông tin quảng cáo.
-           19h50:    Thời sự.
-           20h10:    Thông tin quảng cáo.
 -  20h15:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
-  20h20:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai:
-  20h35:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 20h55    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
-           21h45:    Chương trình tiếng Mông
 -  22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 4 ngày 16.1.2013
  - 6h55:   Giới thiệu chương trình
- 7h:     Thời sự
 - 7h20:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
  - 7h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai
- 7h40:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 7h55:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
  - 8h45:    Tiếp sóng VTV 5
 - 10h15:   Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 1
  - 11h00:   Chương trình tiếng Mông
  - 11h30:   Thời sự
  - 11h50:   Thông tin quảng cáo.
  - 12h:     Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-          19h:     Tiếp sóng VTV1.
-          19h45:   Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    PS: Hân hoan đón điện về bản
 - 20h25:    VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  20h35:    Chương trình ca nhạc:
  - 21h05:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 5 ngày 17.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:         Thời sự
 -  7h20:     PS: Hân hoan đón điện về bản
  - 7h30:     VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  7h40:      Chương trình ca nhạc:
  - 8h10:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 -  9h00:      Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 2
  - 11h00:     Chuyên muc Phụ nữ Sơn La vì sự bình đẳng và phát triển:
                  Phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH
  - 11h15:     PS: Những bất cập ở Trung tâm giáo dục lao động Bắc Yên
 -  11h30:       Thời sự .
-           11h45:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:     Thời sự.
-           15h10:     Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV 1.
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  20h30:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố:
               Trường THCS Chiềng An xây dựng trường hoc thân thiện,học sinh tích cực
 -  20h50:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29.
 
 -  21h40:      Tiếp sóng VTV 5
Thứ 6 ngày 18.1.2013
   - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự.
  - 7h20:     Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  7h35:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố: Trường THCS Chiềng An xây dựng
                              trường hoc thân thiện,học sinh tích cực                    
 -  7h55:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29
 -  8h45:     Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 3
  - 11h00:     Chương trình TH tiếng Thái
  - 11h30:       Thời sự.
-           11h50:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:                  Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Bản sắc đệm Thái
 -  20h25:     Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  20h40:     Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
 -  21h10:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
-  22h10:     Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 7 ngày 19.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
- 7h:      Thời sự.
  - 7h20:    PS: Bản sắc đệm Thái
 -  7h30:    Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  7h45:    Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
  - 8h15:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
 -  9h05:    Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:    Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 4
 -  11h:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  11h30:   Thời sự
-  11h50:   Thông tin quảng cáo.
-           12h:     Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
 -  20h15:   Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần.
 -  20h20:   Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  20h35:   Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy:
 -  20h50:    Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  22h30:    Tiếp sóng VTV 5
 
 
Chủ nhật ngày 20.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
  - 7h00:    Thời sự . 
 -  7h20:     Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần
 -  7h25:     Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  7h35:     Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy.
 -  7h50:     Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  9h30:     Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 5
 - 11h00:     Vấn đề sự kiện: Cá Tầm ở Đa Mi.
 - 11h15:     Chuyên mục Đảng trong cuộc sống: Đảng bộ Mường Thải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế
 - 11h30:    Thời sự .
-          11h45:    Thông tin quảng cáo.
-          12h:      Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:    Thời sự.
-          15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-          19h:      Tiếp sóng VTV1
-          19h45:    Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    Chuyên mục Diễn đàn cử tri
- 20h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Phường Tô Hiệu thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở      
- 20h40     Chương trình ca nhạc:
 - 21h10:    Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 17
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Giá xăng Ron 92 giảm 771 đồng mỗi lít   - 04/11/2015
    THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG   - 23/10/2015
    Các tỉnh trong cả nước có mưa về đêm, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng tố lốc, gió giật mạnh   - 27/10/2015
    Từ 15 giờ ngày 19/10, giá xăng giảm 136 đồng/lít   - 20/10/2015
    Thông báo đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và MR trạm 500kV Sơn La mang điện, đi vào vận hành   - 19/10/2015
    Giảm phí cấp thị thực cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài   - 14/10/2015
    Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Khai trương Phòng tiêm vắc xin dịch vụ chất lượng cao Safpo 25   - 13/10/2015
    Giải Nobel Kinh tế thuộc về nhà kinh tế người Anh- Mỹ   - 13/10/2015
    Tuyển dụng Công chức cấp xã 2015   - 07/10/2015
    Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới   - 05/10/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo tổ chức đấu giá tài sản   - 11/01/2013
    Công bố 10 sự kiện kỷ lục Việt Nam năm 2012   - 11/01/2013
    Bão số 1 đang suy yếu, miền Bắc rét đậm kéo dài   - 07/01/2013
    Diễn biến cơn bão số 1 tại biển Đông   - 05/01/2013
    Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Sonamu   - 04/01/2013
    Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992   - 02/01/2013
    Cách nhận biết gà nhập lậu tồn dư kháng sinh   - 02/01/2013
    Đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho xã Tân Xuân   - 25/12/2012
    Đêm nay không khí lạnh tràn xuống Nam Trung Bộ   - 24/12/2012
    Giá điện tăng thêm hơn 900 đồng từ 22/12   - 21/12/2012
Tìm theo: