Cần biết
   Cần biết
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SƠN LA - 10:48:34 AM | 15/01/2013
(Từ ngày 14.1.2013 đến ngày 20.1.2013)

Thứ 2 ngày 14.1.2013
  - 6h55:  Giới thiệu chương trình
-          7h:     Thời sự.
  - 7h20:   VĐSK: Quản lý thị trường Yên Châu đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát
 -  7h30:   Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Những mái nhà ấm tình sẻ chia                 
-  7h50:   Chương trình văn nghệ
 -  8h20:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 15
  -  9h30:   Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:   Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 19
  - 11h00:   Chuyên mục Diễn đàn cử tri
  - 11h10:   PS: Hiêu quả công tác giáo duc truyền thống
  - 11h30:   Thời sự
 - 11h45:   Thông tin quảng cáo.
-           12h00:   Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h00:   Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
  - 20h15:   ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 -  20h20:   VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  20h30:   Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
 -  20h50:   Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  21h10:   Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
 -  22h15:   Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 3 ngày 15.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự .
  - 7h20:      ĐHTT: Người giữ gìn nét văn hoá Tây Bắc
 - 7h25:     VĐSK: Phụ nữ Sơn La - nỗ lực khẳng định vị thế và niềm tin
 -  7h35:     Trang cơ sở tiếng Thái Đài TT-TH Thành phố
  - 8h55:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  9h15:      Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 16
  - 10h05:    Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:    Phim truyện: Ngày Xuân giữa mùa nắng hạ - Tập 20
  - 11h00:    PS: Chiềng Sinh vào vụ thu hoạch cà phê
  - 11h10:  Chuyên mục Quốc phòng Sơn La : Công tác huấn luyện Quân sự ở Vĩnh Phúc
  - 11h30:    Thời sự
 - 11h50:    Thông tin quảng cáo.
 - 12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV1
-           19h45:    Thông tin quảng cáo.
-           19h50:    Thời sự.
-           20h10:    Thông tin quảng cáo.
 -  20h15:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
-  20h20:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai:
-  20h35:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 20h55    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
-           21h45:    Chương trình tiếng Mông
 -  22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 4 ngày 16.1.2013
  - 6h55:   Giới thiệu chương trình
- 7h:     Thời sự
 - 7h20:    Chuyên mục sách báo và cuộc sống: Giới thiệu cuốn sách về Đảng CSVN
  - 7h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Quỳnh Nhai
- 7h40:    Chuyên mục An ninh Sơn La: Vững tin tiến bước
  - 7h55:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 27
  - 8h45:    Tiếp sóng VTV 5
 - 10h15:   Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 1
  - 11h00:   Chương trình tiếng Mông
  - 11h30:   Thời sự
  - 11h50:   Thông tin quảng cáo.
  - 12h:     Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-          19h:     Tiếp sóng VTV1.
-          19h45:   Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    PS: Hân hoan đón điện về bản
 - 20h25:    VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  20h35:    Chương trình ca nhạc:
  - 21h05:    Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5
Thứ 5 ngày 17.1.2013
  - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:         Thời sự
 -  7h20:     PS: Hân hoan đón điện về bản
  - 7h30:     VĐSK: Bản Thộ giàu lên từ cây cà phê
 -  7h40:      Chương trình ca nhạc:
  - 8h10:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 28
 -  9h00:      Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 2
  - 11h00:     Chuyên muc Phụ nữ Sơn La vì sự bình đẳng và phát triển:
                  Phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH
  - 11h15:     PS: Những bất cập ở Trung tâm giáo dục lao động Bắc Yên
 -  11h30:       Thời sự .
-           11h45:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:      Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:     Thời sự.
-           15h10:     Tiếp sóng VTV 6
-           19h:      Tiếp sóng VTV 1.
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  20h30:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố:
               Trường THCS Chiềng An xây dựng trường hoc thân thiện,học sinh tích cực
 -  20h50:      Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29.
 
 -  21h40:      Tiếp sóng VTV 5
Thứ 6 ngày 18.1.2013
   - 6h55:     Giới thiệu chương trình
 - 7h:       Thời sự.
  - 7h20:     Chuyên mục Cải cách hành chính
 -  7h35:     Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố: Trường THCS Chiềng An xây dựng
                              trường hoc thân thiện,học sinh tích cực                    
 -  7h55:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 29
 -  8h45:     Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 3
  - 11h00:     Chương trình TH tiếng Thái
  - 11h30:       Thời sự.
-           11h50:              Thông tin quảng cáo.
-           12h:                  Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:    Thời sự.
-           15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV 1
-           19h45:     Thông tin quảng cáo
-           19h50:     Thời sự.
-           20h10:     Thông tin quảng cáo
 -  20h15:     PS: Bản sắc đệm Thái
 -  20h25:     Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  20h40:     Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
 -  21h10:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
-  22h10:     Tiếp sóng VTV 5
 
Thứ 7 ngày 19.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
- 7h:      Thời sự.
  - 7h20:    PS: Bản sắc đệm Thái
 -  7h30:    Trang cơ sở Đài TT-TH Mai Sơn
 -  7h45:    Chương trình ca nhạc: Khúc ca người lính                     
  - 8h15:     Phim truyện Trung Quốc: Tư đồ phá án - Tập 30
 -  9h05:    Tiếp sóng VTV 5.
 -  10h15:    Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 4
 -  11h:     Chuyên mục Sức khoẻ nhà nông số 33
 -  11h30:   Thời sự
-  11h50:   Thông tin quảng cáo.
-           12h:     Tiếp sóng VTV 6
-           15h00:   Thời sự.
-           15h10:   Tiếp sóng VTV 6
-           19h:     Tiếp sóng VTV1
-           19h45:   Thông tin quảng cáo
-           19h50:   Thời sự.
-           20h10:   Thông tin quảng cáo
 -  20h15:   Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần.
 -  20h20:   Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  20h35:   Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy:
 -  20h50:    Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  22h30:    Tiếp sóng VTV 5
 
 
Chủ nhật ngày 20.1.2013
  - 6h55:    Giới thiệu chương trình
  - 7h00:    Thời sự . 
 -  7h20:     Thông tin tình hình giá cả vật tư nông nghiệp trong tuần
 -  7h25:     Chuyên mục nhân dân Sơn La làm theo lời Bác.
 -  7h35:     Chuyên mục toàn dân tích cực tham gia phòng chống ma túy.
 -  7h50:     Phim truyện đặc sắc cuối tuần: Cuộc phiêu lưu của chú bé
 -  9h30:     Tiếp sóng VTV 5
 -  10h15:     Phim truyện: Mãi mãi bên nhau - Tập 5
 - 11h00:     Vấn đề sự kiện: Cá Tầm ở Đa Mi.
 - 11h15:     Chuyên mục Đảng trong cuộc sống: Đảng bộ Mường Thải tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế
 - 11h30:    Thời sự .
-          11h45:    Thông tin quảng cáo.
-          12h:      Tiếp sóng VTV 6
-          15h00:    Thời sự.
-          15h10:    Tiếp sóng VTV 6
-          19h:      Tiếp sóng VTV1
-          19h45:    Thông tin quảng cáo
-          19h50:    Thời sự.
-          20h10:    Thông tin quảng cáo
 - 20h15:    Chuyên mục Diễn đàn cử tri
- 20h25:    Trang cơ sở Đài TT-TH Thành Phố Sơn La: Phường Tô Hiệu thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở      
- 20h40     Chương trình ca nhạc:
 - 21h10:    Phim truyện Việt Nam: Đàn trời - Tập 17
 - 22h00:    Tiếp sóng VTV 5

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Huy động mọi nguồn lực để ứng phó với biến đổi khí hậu   - 04/03/2015
    Phân tích thành công hệ gen của 3 cá thể người Việt   - 26/02/2015
    Những ngày tới, thời tiết tại Bắc Bộ ít biến đổi, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng   - 17/02/2015
    Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)   - 11/02/2015
    Tiền lương năm 2015 có nhiều thay đổi   - 11/02/2015
    Giảm giá xăng sinh học 320 đồng/lít từ 15 giờ ngày 5/2   - 06/02/2015
    Miền Bắc đón Tết 2015 với thời tiết đặc trưng của mùa xuân, có mưa nhỏ, mưa phùn   - 04/02/2015
    Khởi động Chương trình sản phẩm quốc gia vaccine phòng bệnh cho người   - 29/01/2015
    Cung ứng đủ thuốc phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi   - 26/01/2015
    Sẽ xử phạt doanh nghiệp vận tải không giảm giá cước   - 22/01/2015
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo tổ chức đấu giá tài sản   - 11/01/2013
    Công bố 10 sự kiện kỷ lục Việt Nam năm 2012   - 11/01/2013
    Bão số 1 đang suy yếu, miền Bắc rét đậm kéo dài   - 07/01/2013
    Diễn biến cơn bão số 1 tại biển Đông   - 05/01/2013
    Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Sonamu   - 04/01/2013
    Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992   - 02/01/2013
    Cách nhận biết gà nhập lậu tồn dư kháng sinh   - 02/01/2013
    Đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho xã Tân Xuân   - 25/12/2012
    Đêm nay không khí lạnh tràn xuống Nam Trung Bộ   - 24/12/2012
    Giá điện tăng thêm hơn 900 đồng từ 22/12   - 21/12/2012


Tìm theo: